Čo je to artróza?

Artróza patrí do skupiny reumatických ochorení. Označenie tohoto ochorenia pochádza od F. von Miller (1913), který bol ovplivnený zmenami štruktúry viditeľnými v anatomickom preparáte chrupavky. Oproti zapálenemu kĺbovému reumatizmu (artritída) sa u artrózy jedná o proces úbytku alebo odbúraniu kĺbovej chrupavky a jej zkostnatenie. Príčiny sú veľmi početné a často veľmi rozdielne.

Všeobecne hovoríme o prejavoch opotrebovania kĺbov. Najskôr je postihnutá iba chrupavka kĺbov. Postupne sú ale vťahované do spoluúčasti všetky štruktúry vo výstavbe a funkcii kĺbov, kĺbny maz i vnútorný plášť kĺbov, ako aj púzdro obklopujúce kĺb, ďalej väzy a svalstvo.

V zásade môže byť postihnutý ktorýkoľvek kĺb. Zvlášť náchylné sú však kĺby, ktoré nesú najväčšie zaťaženie, ako sú kolenné kĺby, kde hovoríme o Gonartróze, bedrové kĺby (Koxartróza), chrbtice a bedrových stavcov (Spondylartróza), menej už kĺby palca na ruke (Risartróza). Táto choroba je samozrejme známa aj u krčných stavcov, ramenného, lakťového a pätového kĺbu a kĺbov prstov.

Primárna artróza vzniká ako opotrebovanie kĺbovej chrupavky a periartikulárnych tkanív vekom, resp. silnou pohybovou aktivitou, zpravidla postihuje viac kĺbov naraz a je viacmenej rovnomerná. Naproti tomu sekundárna artróza je následkom nejakého ochorenia alebo poranenia kĺbu – typicky je možné sponenúť rastové poruchy – dysplazia bedrového kĺbu, dysplazia lakťového kĺbu, osteochondróza, luxácia pately.

Rovnako tak zniká sekundárna artróza pri traumatických ochoreniach – ruptura predného krížneho väzu kolena, vnútrokĺbové zlomeniny. Pri sekundárnej artróze je nutná snaha o riešenie vyvolávajúceho faktoru, zpravidla chirurgickým zákrokom, podávanie chondroprotektív je potom vhodným pooperačným doplnkom. Pri primárnej artróze je táto liečba jedným zo základných piliérov prístupu k artrotickému pacientovi.

Táto choroba postihuje najmä psi veľkých a obrých plemien, nevyhýba sa však ani menším plemenám psov a mačiek. Neexistuje tu ani jasné vekové ohraničenie – zpravidla v prípadoch sekundárnej artrózy následkom vývojových vad ako je dysplazia bedrových kĺbov alebo lakťových kĺbov pozorujeme artrózu už vo veľmi skorom veku – bežný sú ročný pacienti s artrózou.

Trocha anatómie

Súvislosti lepšie pochopíme, keď sa bližšie pozrieme na konštrukciu a funkciu kĺbov. Kĺby sú spojovacími článkami medzi kosťami a umožňujú tak telesný pohyb. Zvonka sú kĺby obklopené pevným puzdrom z väziva, tzv. kĺbovým puzdrom. Pomocou väzov a šliach sú kĺby integrované do pohybového systému. Vnútri kĺbov sa nachádzajú hlavice kostí potiahnuté niečo medzi tri až päť mm silnou elastickou vrstvou chrupavky. Táto slúži ako ochraňujúca vypchávka pre kosti ležiace medzi ňou - chrupavka vyrovnáva tvrdé spoje a neočakávané pohyby. Zdravá chrupavka rozdeľuje zaťaženie na plochy kĺbov, tlmí a pruží.

Kĺbová chrupavka sa skladá z matrixu (substancie medzi bunkami), do ktorej je vložená trojdimenzionálna mriežka z kolagénneho vlákna. Medzitým ležia chondrocyty, ktoré produkujú bielkovinu (proteín) pre kolagénne vlákna (osnova bielkoviny) a stavebné látky pre základnú substanciu. Matrix sa skladá z veľmi veľkých molekúl, tzv. proteoglykanov (spojenie sacharid-bielkovina), ktoré môžu vo veľkom množstve viazať vodu a tak sa starať o elasticitu a tlmenie nárazov. Okrem toho matrix obsahuje glykosaminglykány, ku ktorým patrí okrem iného tiež kyselina hyalurónová a chondroitinsulfát obsiahnutý v kĺbovom maze.

Väzivové kĺbové puzdro je zvnútra vystlané špeciálnym povlakom zvaným synovia. Tento vnútorný obal poskytuje živiny chrupavke a produkuje „kĺbové mazivo“, synoviálnu tekutinu. Kĺbové mazivo je číra bezfarebná mazľavá tekutina tvorená z častí krvi a z najväčšej časti z kyseliny hyalurónovej, ktorá je viac než len “mazivo kĺbov”. Táto jej poskytuje vysokú viskozitu a zlepšuje tak schopnosť kĺzavosti.

Zdravý kĺb „sa maže sám“.

Tento priebeh si môžete predstaviť nasledujúcim spôsobom. Pri odľahčení sa kĺbová chrupavka nasáva ako nejaká špongia kĺbovou tekutinou. Pri zaťažení je táto tekutina zasa vytlačovaná späť. Je vytlačená najviac práve tam, kde je zaťaženie najvyššie. Pritom tekutina oddeľuje navzájom od seba časti kĺbu a vzniká sklzný film. Týmto „premazávaním“ má kĺb päťkrát lepšiu schopnosť kĺzavosti než ľad. Meniace sa zaťaženie a odľahčenie kĺbu je týmto zároveň podkladom pre zásobovanie chrupavky. Pretože keď sa chrupavka plne nasaje kĺbovou tekutinou, dostávajú sa tiež dôležité živné roztoky do hmoty chrupavky. Preto je pohyb tak dôležitý.

Ako vzniká artróza?

Pri artróze dochádza najskôr k poškodeniu kĺbovej chrupavky a následnému uvoľneniu chemických látok, ktoré toto poškodenie ďalej prehlbujú. V chrupavke postupne vznikajú trhliny, chrupavka sa stenčuje a stráca sa z nej voda, čím sa zhoršuje jej pružnosť.

Typickým znakom artrózy je vznik tzv. osteofytov, čo sú najskôr chrupavkovité a neskôr skostnatené výrastky, ktoré vyrastajú predovšetkým zvnútra kĺbu v tesnej blízkosti úponu kĺbového puzdra. Tieto výrastky zvyšujú tlak na kĺbové puzdro a zhoršujú bolestivosť. Mení sa i kvalita kosti priliehajúcej ku kĺbovým plochám, hlavne v zmysle zhoršenia pružnosti.

Pretože pokročilé artrotické zmeny kĺbu sú spojené so silnými až neznesiteľnymi bolesťami, snaží sa postihnuté zviera pohybovať čo najmenej. Tým sa však produkuje ešte menej kĺbového maziva, chrupavka je ešte horšie zásobovaná nutnými živinami, svalová hmota atrofuje, kĺb tuhne v priebehu času stále viac a viac a zviera sa stáva menej a menej pohyblivé, začína pomaly krívať a neskôr i s bolesťami vstáva, v pokročilejšom štádiu niektoré pohyby či cviky nechce pre bolesť vykonávať vôbec (skoky cez rôzne prekážky, chôdza po schodoch).

Rizikové faktory vzniku

Malé plemená psov a mačiek nezaťažujú kĺby svojou hmotnosťou a tým celková zátaž nie je tak značná. Ich problém nejčastejšie spočíva v luxácii pately, keť sa kolenná patela vychyluje zo svojej fyziologickej polohy a na základe tohoto stavu zviera začne krívať alebo chodiť po troch. Podľa miery postihnutia sa rozdeľuje toto ochorenie na niekoľko stupňov. Pri nižších stupňoch sa patela ešte sama vráti do fyziologickej polohy, pri vyšších stupňoch už tomu tak nie je a patela zostáva trvale presunutá. Tento pohyb pately tak namáha okolité tkanivá a dochádza k ich poškodzovaniu, ako bolo popísane v predchádzajúcich odstavcoch.

U malých plemen psov a mačiek pomerne často dochádza i k vnútrokĺbovým zlomeninám, ich následkom pri neadekvátnom riešení býva ztuhnutie kĺbu a následná artróza. Ďalej menej častá je tzv. Legg-Calvé-Perthesova choroba, alebo Aseptická nekróza hlavice kosti stehennej, pri kterej dochádza k čiastočnému odumretiu hlavice stehennej kosti a jej následnej deformacii, čoho následkom býva vždy výrazná artróza.

Veľké a obrie plemená psov zaťažujú kĺby svojou značnou hmotnosťou. Toutou váhou sú poškodzované nielen okolité tkanivá, ale hlavne kĺbové chrupavky, u ktorých dochádza k rychlejšiemu opotrebovaniu, následnému poškodzovaniu a rôznym deformáciam. Preto je náš prípravok vhodné podávať i v prípade, keď sa klinické príznaky ešte neobjavujú. Až pri zistených klinických obtiažoch (krívanie, zhoršené vstávanie, nechuť k pohybu apod.) sú zmeny na chrupavkách už veľmi rozsiahle a ich regenerácia omnoho náročnejšia než pri počiatočných miernych zmenách, ktoré sa klinicky neprejavujú.

Vek u psov a mačiek rovnako hrá veľkú rolu. Všeobecne platí, že čím staršie zviera, tým je viac zasiahnutý artrózou celý organizmus. U starších jedincov sú zmeny na chrupavkách už rozsiahle a veľmi často doprevádzané zápalom, ktorý zpôsobuje bolestivosť. Vlastný zápal naviac poškodzuje chrupavku a dalšie kĺbové tkanivá, preto je treba kĺb proti zápalu chrániť.

Kĺbové tkanivá u mladších psov a mačiek sa regenerujú omnoho lepšie a ľahšie ako u starších jedincov. Z tohoto dôvodu je nutné klásť veľký dôraz na prevenciu a ochranu kĺbov, pokiaľ ešte neprišlo k veľkému poškodeniu. Pokiaľ sa vyskytnú výrazné klinické obtiaže, je možné predpokladať značné poškodenie kĺbov. Pri miernych zmenách kĺbových tkanív sú klinické príznaky veľmi malé a niekedy sú chovateľom ľahko prehliadunuteľné.

 

Ďalej je na mieste spomenúť ďalšie konkrétne kĺbové ochorenia psov a mačiek:

  • Dysplazia bedrového kĺbu – vývojové ochorenie bedrového kĺbu s dedičným podkladom, pri ktorom dochádza k nerovnomernému vývoju kĺbovej jamky a hlavice, následkom je poškodenie kĺbovej chrupavky a rozvoj artrózy.
  • Dysplazia lakťového kĺbu – opäť dedičné podmienené ochorenie, postihujúce lakťový kĺb najmä veľkých plemen. Jedná sa o komplex niekoľkých chorobných jednotiek, pri ktorom sa veľmi rychlo vyvíja bolestivosť a artróza v postihnutom kĺbe, často je podobne ako dysplazia bedrového kĺbu obojstranná.
  • Osteochondróza – rastová vada postihujúca rôzne kĺby, nejčastejšie ramenný, lakťový, pätný, kolenný. Pri osteochondróze sa odlupuje časť chrupavky z kĺbovej plochy hlavice kosti, čo opäť vyvolává bolesť a následný vznik artrózy.


Viacej sa o chorobách pohybového aparátu psov a mačiek dozviete na našich internetových stránkach v sekcii Poranenia kĺbov

  Produkty

Tebexerol
Myosedam
Pleťový krém Hyalutidin® Rejuvenate
Virexerol
Tendosedam
Hyalutidin®
Hyalutidin® pre kone a ponny
Hyalutidin® pre psy a mačky
Navštívte náš eShop